120303 Stödkäppar

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

d450.2 Måttlig svårighet att gå
och
b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner

WHO:s definintion av synnedsättning:1-5

Mål

d450 Att gå

Anvisningar

Förskrivning avser vit stödkäpp vid balansproblem på grund av synnedsättning samt för att informera omgivningen att patienten har en synnedsättning. Tidigare förskriven stödkäpp kan bytas ut mot vit stödkäpp.
Käpphållare förskrivs som tillbehör vid behov. Försliten doppsko/isdubb är en säkerhetsrisk och byts ut vid behov.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa