123906 Elektroniska orienteringshjälpmedel

Förskrivare

Synpedagog verksam på syncentral
Arbetsterapeut verksam på syncentral

Kriterier

d210.3 Svår synnedsättning

WHO:s definintion av synnedsättning: 2-5

Mål

d460 att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Avser elektronisk utrustning som informerar en person om var hen befinner sig inom ett visst område.

Innan förskrivning sker ska utredning föregå där det klart framgår att patienten är van användare av vit teknikkäpp och kommer att kunna använda utrustningen i kombination med teknikkäppen.

Uppgradering av utrustning eller byte till ny får endast ske i undantagsfall och ska vara kopplad till antingen medicinska förändringar eller får ske när ny teknik väsentligt förbättrar patientens aktivitetsförmåga.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa