180606 Läs- och arbetsbelysningar

Förskrivare

Synpedagog, optiker anställd vid syncentral, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b21002.2 Måttlig nedsättning av binakulär synskärpa vid närseende
eller
b21003.2 Måttlig nedsättning av monkulär synskärpa vid närseende

WHO:s definintion av synnedsättning: 1-2

Mål

d166 Att läsa

Anvisningar

Avser armatur för läsning vid huvudburen optik och vid korta läsavstånd (max 15 cm).

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20