220306 Glasögon och kontaktlinser

Förskrivare

Glasögon: Optiker anställd vid syncentral, läkare med specialistkompetens i oftalmiatrik, ortoptist anställd vid syncentral

Kontaktlinser: Optiker med kontaktlinsbehörighet anställd vid syncentral, läkare med specialistkompetens i oftalmiatrik

Kriterier

b21000.2 Måttlig nedsättning av binokulär synskärpa på långt avstånd
eller
b21001.2 Måttlig nedsättning av monokulär synskärpa på långt avstånd

WHO:s definition på synnedsättning: 1-3

Mål

b210 Förbättra synfunktioner

Anvisningar

För att förskrivning skall vara motiverad skall synfunktionen avsevärt förbättras jämfört med tidigare glasögonkorrektion.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20