220315 Hjälpmedel som förlänger och justerar avstånd och vinkeln på synfältet

Förskrivare

Optiker anställd vid syncentral

Kriterier

b2101.3 Svår nedsättning av synfältsfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 1-2

Mål

d110 Att betrakta

Anvisningar

Avser hjälpmedel som breddar synfältet.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa