220318 Förstorande video-system

Förskrivare

Synpedagog verksam på syncentral
Arbetsterapeut verksam på syncentral

Kriterier

b21002.3 Svår nedsättning av binokulär synskärpa vid närseende
eller 
b21003.3 Svår nedsättning av monokulär synskärpa vid närseende

WHO:s definition av synnedsättning: 2-3

Mål

d166 Att läsa
eller
d140 Att lära sig läsa
eller
d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva
eller
d110 Att betrakta (gäller förskolebarn, personer som vistas inom daglig verksamhet)

Anvisningar

Avser stationära och portabla (7 tums skärm) förstorande videosystem inklusive enhet som kopplas till dator. Andra förstoringshjälpmedel inom grupp 220309 ska ha provats och bedömts inte vara tillräckliga

Avser även stationära videosystem med Text-till-Talfunktion. Andra förstoringshjälpmedel inom grupp 220309 och 220318 ska ha provats och bedömts inte vara tillräckliga för att uppnå en god läsförmåga.

Avser portabla elektroniska förstoringsglas (upp till 5 tums skärm). Andra förstoringshjälpmedel inom grupp 220309 ska ha provats och bedömts inte vara tillräckliga.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan vara aktuell för skolelever. 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa