221209 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 1-5

Mål

d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva

Anvisningar

Avser namnteckningsram som underlättar för patient att skriva sin namnteckning på rätt ställe samt skrivramar för att underlätta radföljning vid handskrift.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa