221221 Bärbara anteckningsapparater för punktskriftsanvändare

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d166 Att läsa
eller
d170 Att skriva

Anvisningar

Avser hjälpmedel för att föra och läsa anteckningar taktilt eller auditivt.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20