221506 Räkneapparater

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d150 Att lära sig räkna och beräkna
eller
d172 Att räkna och beräkna

Anvisningar

Avser endast kalkylator med akustiskt tal och om patient inte kan avläsa tydlig display.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20