222706 Indikatorer med ljudsignaler

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 4-5

Mål

e240 Kunna kontrollera ljus i ett rum

Anvisningar

Avser ljusindikator som omvandlar ljussignaler till ljudsignaler.
Förskrivning kan även ske för att man ska kunna se om det är text på ett papper.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20