223015 Bokstöd och bokhållare

Förskrivare

Synpedagog eller arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b21002.2  Måttlig nedsättning av binokulär synskärpa vid närseende
eller
b21003.2 Måttlig nedsättning av monokulär synskärpa vid närseende

WHO:s definition av synnedsättning: 1-2

Mål

d166 Att läsa
eller
d140 Att lära sig läsa
eller
d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva

Anvisningar

Bärbart lässtöd/skrivskiva kan förskrivas till patient med måttlig eller svår synnedsättning för att få en god ergonomisk arbetsställning vid läsande eller skrivande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20