223612 Alternativa inmatningsenheter

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

Optiska scanner och flexibord:
b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Knappsats och programvara till Sarept:(gäller endast patienter med diagnosen Spielmeyer Vogt)
b 210.2 måttlig nedsättning av synfunktioner 

WHO:s definition av synnedsättning: 1-5

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser optiska skanners som kopplas till IKT-enhet (information, kommunikation och teknik). Programvara för OCR kan förskrivas som tillbehör.
Avser styrplattor (flexiboard till barn och knappsats till Sarepta för patienter med diagnosen Spielmeyer Vogt).

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa