223904 Visuella displayer och tillbehör

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktionen

WHO:s definition av synnedsättning: 2-3

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser visuella hjälpmedel som presenterar datainformation på bildskärm. Förskrivning av bildskärm kan endast ske om egen befintlig skärm inte ger tillräcklig synkomfort.Monitorarm med bordsfäste kan förskrivas som tillbehör för att få god ergonomi.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att vid behov se över sitt försäkringsskydd.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för skolelever. 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa