223907 Ljuddisplayer

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 2-5

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Förskrivning avser mjukvara som kan överföra information från hjälpmedelsprogram till syntetiskt tal. Förskrivning kan ske om syntetiskt tal ingår i programvara inom 223912 inte bedöms vara tillräcklig.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning av  anpassning på IKT-enhet (information, kommunikation och teknik) kan bli aktuell för studerande när funktionerna ej installeras i bärbar IKT-enhet.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20