223912 Speciella programvaror för presentation från datorer

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

Förstoringsprogram:

b210.2 Måttlig synnedsättning

WHO:s definition av synnedsättning: 1-2

Skärmläsningsprogram:

b210.3 svår nedsättning av synfunktion

WHO:s definition av synnedsättning: 2-5 

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Här ingår programvara som förstorar texten och grafiken på skärmen, programvara som läser av bildskärmen på IKT-enhet (information, kommunikation och teknik) och omvandlar den till tal/punktskrift.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Ej installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna. 

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för studerande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa