270624 Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d650 Att ta hand om hemmets föremål (identifiera färger)

Anvisningar

Avser endast produkter som är punktmärkta eller auditiva.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20