Dubbelförskrivning av hjälpmedel

Utgångspunkten är att du bara kan förskriva en uppsättning av ett hjälpmedel till en och samma person och att hjälpmedlet endast förskrivs till patientens stadigvarande bostad. (Vissa undantag medges dock i produktanvisningarna.) Dubbelförskrivning kan förekomma men sådan ska alltid prövas individuellt utifrån patientsäkerhet och behov.

Om du bedömer att patienten behöver dubbel utrustning ska du kontakta kontaktpersonen för hjälpmedelsfrågor hos den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedel.

Dubbelförskrivning kan vara aktuell för att tillgodose:

  • den medicinska säkerheten – exempelvis syrgasutrustning
  • omgivningsfaktorer – exempelvis vid flera boendeplan, när barn och ungdomar har dubbla boenden eller under en övergångsperiod på sex månader vid flytt till eget eller särskilt boende
  • hygienaspekter – exempelvis vid daglig tvätt av textila produkter. 


En dubbel uppsättning av hjälpmedel kan däremot inte förskrivas för att undvika nedsmutsning, transportproblem eller som extra trygghet om ordinarie hjälpmedel går sönder.