220615 Bakom-örat-apparater

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter.

Anvisningar

Hörapparat förskrivs till båda öronen eller ett öra utifrån en individuell bedömning av behovet och hörseln på respektive öra.
För att hörapparaten skall bli ett fungerande hjälpmedel krävs individuell öroninsats eller ljudslang.
Valet av hörapparat styrs av hörselnedsättningens art, tänkbara ljudmiljöer, eventuella motoriska begränsningar med mera.
Byte av hörapparat sker vid förändring av hörselförmågan, om krav på hörseln förändras eller när tidigare hörapparat är utdömd.
Många typer av förstärkning kan erhållas med flera justeringsmöjligheter. Utöver att lyssna via mikrofon eller telespole finns även möjlighet via elektrisk ingång.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering sker genom mätning av hörapparatens förstärkning i örat (IF), genom frågeformulär och genom måluppfyllelse kopplat till rehabiliteringsplan.

Patientens ansvar

Batterier betalas av patienten efter utprovningsperioden.
Barn och ungdomar får batterier från hörselvården till och med 19 år.

Antal utrustningar

Reservapparat(er) kan förskrivas efter individuell bedömning, exempelvis till barn och patienter med svår hörselnedsättning som inte klarar någon tid av vardagen utan ständigt fungerande förskrivna hjälpmedel.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa