221830 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité
som kompenserats med
e125 Produkter och teknik för kommunikation

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter.

Anvisningar

Avser slingförstärkare, slingmottagare och slingor. Teleslinga förskrivs vid behov av induktiv överföring från signalkälla till exempel radio eller TV till hörapparat.
Störning från el-, tele- och datornät kan förekomma.
Hörselskadad som inte har hörapparat eller då apparaten saknar telespole kan istället använda slingmottagare.
Minislinga, kuddslinga är portabel och kan lätt flyttas. Den är utformad som en slinga att hänga om halsen eller kudde att sitta på och kräver mindre kraftfull slingförstärkare.
Rumsslinga är en fast installation där ledningen monteras runt rummet. Närliggande fasta slingor kan ge överhörning med risk för obehörig avlyssning. Fast slinga är en fördel när flera hörapparatbärare har behov att lyssna via slinga eller när avlyssning behövs på flera platser i rummet eller bostaden.
Rumsslinga i skolan för lärar-elev-kommunikation bekostas av sjukvårdshuvudmannen, däremot inte slingor i offentliga lokaler

 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa