222703 Indikatorer med visuella signaler

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalitet

Mål

d110 Att avsiktligt använda synen för att uppfatta visuella stimuli

Anvisningar

Optiska signaler kan förskrivas vid svårighet att uppfatta förstärkt akustisk signal.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa