222709 Indikatorer med mekaniska signaler

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner

Mål

d120 Att målinriktat utnyttja sinnesintryck för att uppfatta stimuli, t ex ljudet från väckarklocka

Anvisningar

Avser taktila signalhjälpmedel som förskrivs när akustiska eller optiska signalhjälpmedel inte uppfyller behovet. Bärbart taktilt signalhjälpmedel kan väljas istället för optisk signal.

Taktil väckningsanordning förskrivs till patient med ensidig eller dubbelsidig hörselskada inte vaknar av akustisk väckningssignal.

 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa