222721 Larm som varnar om nödsituationer i närmiljön

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner

Mål

d120 Att målinriktat utnyttja sinnesintryck för att uppfatta stimuli, t ex ljudet från en brandvarnare

Anvisningar

Observera! Brandvarnaren bör kopplas till batteridriven optisk och taktil signal, inklusive väckningshjälpmedel, eftersom risk finns att strömförsörjningen via elnätet bryts vid brand.

 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa