042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

b1341.3 Svår nedsättning av funktioner för insomning (längre än 1,5 tim insomningstid)
eller
b1342.3 Svår nedsättning av funktioner för sömnunderhåll (fler än 3 uppvaknanden/natt)

Orsakad av varaktig/livslång psykisk funktionsnedsättning

Mål

b1341 Minska insomningstiden
eller
b1342 Minska sömnavbrott

Anvisningar

Avser endast tyngdtäcke.

Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas.
Förskrivning ska föregås av att patient/närstående/personal för sömndagbok under 2 veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Resultatet jämförs med sömndagbok 4 veckor under behandling med tyngdtäcke som underlag för en förskrivning.
Förskrivet tyngdtäcke ska användas varje natt.
Förslag på sömndagbok

Förslag på utvärderingsblankett

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam