222716 Hjälpmedel för minnesstöd

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

b144.2 Måttlig nedsättning av minnesfunktioner

Mål

d57020 Att hantera mediciner och följa hälsoråd

Anvisningar

Medicindosett med tidspåminnare kan förskrivas till patient med minnesproblem när medicindosett utan tidspåminnare eller enbart tidspåminnare provats och inte fungerar. Patienten ska med hjälpmedlet bli självständig, även om regelbundna kontroller kan behövas.
Vid behov bör samråd ske med behandlingsansvarig sjuksköterska alternativt med den läkare som förskrivit läkemedlen.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam