040312 Respiratorer (CPAP utrustning)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, neurologi eller barn- och ungdomsmedicin.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, öron-, näs-, och halssjukdomar, neurologi eller barn- och ungdomsmedicin.

Kriterier

b440 Nedsättning av andningsfunktioner enligt medicinska riktlinjer

Mål

Förhindra apnéer nattetid vid behandling av obstruktiv sömnapné

Anvisningar

Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med nattlig ventilationsstörning, det vill säga verifierade apnéer eller hypoapnéer under sömn samt sjukdomssymtom som kan härröras till dessa.

För patient med gravt sömnapnésyndrom och koldioxidretention som inte tolererar CPAP-behandling kan bilevel-apparat vara aktuell att förskriva, se produktanvisning Respiratorer (ventilatorer och bilevel).

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam