040312 Respiratorer (ventilatorer och bilevel)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi eller anestesi och intensivvård.
Vid behov i samråd med läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin eller öron-, näs och halssjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi eller anestesi och intensivvård.

Kriterier

b440.3 Svår nedsättning av andningsfunktioner

Mål

Kompensera nedsatt andningsfunktion och/eller förhindra koldioxidretention

Anvisningar

Behandling med ventilator/respirator i hemmet kan vara aktuell vid respiratorisk insufficiens med underventilering (koldioxidansamling) som dominerande problem. Detta gäller i första hand patienter med sviktande andningsfunktion på grund av neuromuskulär sjukdom/skada eller bröstkorgsdeformitet

Patient med gravt sömnapnésyndrom och koldioxidretention som inte tolererar CPAP-behandling kan vara aktuella för ventilatorbehandling. I dessa fall används ofta Bilevel–apparat.

Handventilator ska förskrivas när andningsbehandlingen är livsuppehållande.

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam