040321 Slemsugar (slemsug och hostmaskin)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, lungsjukdomar, neurologi, internmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, lungsjukdomar, neurologi, internmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

Kriterier

b4501.3 Svår nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna

Mål

Skapa fria andningsvägar

Anvisningar

Utifrån det individuella behovet kan det vara aktuellt att förskriva olika typer av  slemmobiliserande hjälpmedel som är nödvändiga för den medicinska behandlingen.

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam