043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Förskrivare

Sjuksköterska

Kriterier

b810.2 Måttligt nedsatt skyddsfunktion i huden till följd av tryck

Mål

Förebygga vid b810 nedsatt skyddsfunktion i huden
eller
Avlasta för att läka skador på s810 hud och underliggande strukturer

Anvisningar

Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland.
Samråd ska ske med arbetsterapeut och eller fysioterapeut/sjukgymnast:

  • när kombination sker med personligt förskriven säng
  • när sängens funktion påverkas av madrassen och
  • om förflyttningssituationen i eller till och från sängen påverkas.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG)
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam