060612 Hand-handledsortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Arbetsterapeut för mjuka helfabrikatsortoser och termoplastiska ortoser 
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier

b28014.2 Måttlig smärta i hand och handled
b715.2 Måttlig nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i hand och handled
s730 Felställning i hand och handled

Mål

b28014 Minska smärta i hand och handled
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i hand och handled
s730 Korrigera felställning i hand och handled
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus