061212 Helbensortoser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i ortopedi
Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare
Sjukgymnast för helfabrikatsortoser

Kriterier

b28015.2 Måttlig smärta i nedre extremitet
b715.2 Måttligt nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Felställning i nedre extremitet

Mål

b28015 Minska smärta i nedre extremitet
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i nedre extremitet
s750 Korrigera felställning i nedre extremitet
Att kunna vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus