062403 Delfotsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s7502 Avsaknad av struktur i fot

Mål

s7502 Kompensera avsaknad av struktur i fot
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Utförs av gåskoleteam

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Sjukhus