044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d415.3 Svårt att bibehålla en kroppsställning
eller
b735.3 Svår nedsättning av muskeltonusfunktioner, ex spasticitet i kombination med
b710 Risk för nedsatta funktioner för rörlighet i leder

Mål

d415 Att bibehålla en kroppsställning

Anvisningar

Syftet är att bibehålla kroppställning vid behandling eller annan aktivitet.
Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem bestående av bottenplatta/plattform och dess positioneringskuddar. Kan endast förskrivas då vanliga kuddar, kilkuddar, cylindrar, psoaskuddar m.m. inte uppfyller behovet.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelförskrivning är möjlig med upp till två produkter utan ansökan om särskild prövning hos kostnadsansvarig.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet)
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam