122421 Däck och hjul till rullstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

e1201.2 Måttligt hinder vid användning av stödjande produkter avseende rullstol

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som rullstolen, såsom drivhjul,drivringar,ekerskydd, länkhjul,länkhjulsgafflar och däck. Oavsett fabrikat kan ett extra hjulpar med vinterdäck förskrivas till manuella rullstolar om byte av hjul kan ske utan att rullstolens inställningar behöver ändras. 

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Nedsmuttsning motiverar ej dubbelförskrivning av hjul.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam