122707 Liggvagnar och paraplyvagnar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d4153.4 Total svårighet att bibehålla sittande ställning

Mål

d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning

Anvisningar

Sittvagn kan endast förskrivas till barn till och med 7 år.

Kostnadsansvar

Barn: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam