123612 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan
och
d4104.4 Total svårighet att stå

Mål

d420 Att förflytta sig själv från en yta till en annan
eller
d499 Att förflytta sig från en yta till en annan (med hjälp av annan person)

Anvisningar

Innan förskrivning av taklyft/vägglyft sker ska andra överflyttningstekniker och mobila lyftar vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån patientens medicinska status och totala omvårdnadssituation.
Oavsett om omvårdnadssituationen är tung och komplex kan stationär lyft inte förskrivas om arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast bedömer att annan överflyttningsteknik bättre svarar mot patientens behov.
Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet samt skola ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.
Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även samarbetsavtal för Kombinationer lyftselar/ personlyftar.
Åkmotor till takmonterad personlyft kan endast förskrivas för att möjliggöra självständig förflyttning.
Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering
Anpassning av bostaden, som kan vara förutsättning för installation av fast taklyft, som exempelvis håltagning i vägg ovanför dörr, bekostas inte av sjukvårdshuvudmannen utan är ett egenansvar.

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet

Beställningssystem

Websesam