180906 Pallar och ståstolar

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast   

Kriterier

Ståstol:

d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av:
d630 att bereda måltider 
eller
d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel.

Pall:

d540.4 Total svårighet att klä sig

Mål

Ståstol:

d630 Att bereda måltider
eller
d640 Att utföra hushållsarbete

Pall:

d540 Att klä sig

Anvisningar

Till vuxna kan endast ståstol förskrivas.
Pall kan endast förskrivas för användning i hemmet.
Vid förskrivning till patient med rygg/nackproblem ska förskrivaren inhämta medicinskt utlåtande från behandlande läkare. Utlåtandet ska innehålla dokumenterad funktionsnedsättning i form av känselbortfall och/eller kraftnedsättning och/eller långvarig svår smärta.

Kostnadsansvar 

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet. 

Beställningssystem

Websesam