181012 Huvudstöd och nackstöd

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d4155.2 Måttlig svårighet att bibehålla huvudets ställning

Mål

d4155 Att under erforderlig tid bibehålla en funktionell ställning för huvudet för att:
d550 Att äta
eller
d560 Att dricka
eller
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser ej fabrikatsbundna produkter som fästs eller integreras i en förskriven huvudprodukt.
Endast godkända kombinationer får användas.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam