240918 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

d440.3 Stor svårighet att finmotoriskt använda handen

Mål

d440 Att möjliggöra koordinerade handlingar, ex trycka på knapp/styra dator

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Hälso- och sjukvårdsavtalet).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam