120306 Armbågskryckor

Förskrivare 

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

d450.2 Måttlig svårighet att gå
och
b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner

WHO:s definintion av synnedsättning: 1-5

Mål

d450 Att gå

Anvisningar

Förskrivning avser utbyte av tidigare armbågskrycka till en vit för att informera omgivningen om synnedsättning.
Käpphållare förskrivs som tillbehör vid behov. Försliten doppsko/isdubb är en säkerhetsrisk och byts ut vid behov. 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa