123903 Vita käppar (Teknikkäppar)

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

Teknikkäpp:

d210.3 Svår synnedsättning

WHO:s definintion av synnedsättning: 2-5

Markeringskäpp:

d210.2 Måttlig synnedsättning

WHO:s definintion av synnedsättning: 1-5 

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Förskrivning avser teknikkäpp och markeringskäpp som används för att orientera sig, för att upptäcka hinder och för att informera omgivningen om synnedsättningen.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan vara aktuell för person som dagligen använder teknikkäpp för självständig förflyttning.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa