220312 Kikare och teleskop

Förskrivare

Synpedagog, optiker anställd vid syncentral, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b2100.2 Måttlig nedsättning av synskärpefunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 1-3

Mål

d110 Att betrakta
eller
d166 Att läsa
eller
d140 Att lära sig läsa
eller
d460 att röra sig omkring på olika platser

Anvisningar

Avser handhållna/huvudburna kikare

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa