221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d1 Att lära och tillämpa kunskap

Anvisningar

Avser endast punktmärkta linjaler.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa