221206 Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d1201 Att undersöka med känseln

Anvisningar

Avser ritbräde av gummi för att göra taktila ritningar, bilder etc.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa