221503 Manuella räknehjälpmedel

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d150 Att lära sig räkna

Anvisningar

Avser räknehjälpmedel abakus.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa