222712 Ur och klockor

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 2-5

Mål

d110 Att betrakta (för att avläsa tid)

Anvisningar

Gäller svensktalande och taktila klockor. Förskrivning är möjlig om patient inte kan se en tydlig urtavla med kontraster.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Batteri- och armbandsbyte.

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa