222727 Märkningsmaterial och märkningsverktyg

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d640 Att klara hushållsarbete
eller
d6406 Att hjälpa till med hushållsarbete

Anvisningar

Avser hjälpmedel med auditiv eller taktil avläsning som är speciellt utformade för patienter med blindhet och som möjliggör identifiering av uppmärkta föremål. Åtgärder med andra optiska hjälpmedel och god belysning skall prövas innan förskrivning.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa