223905 Taktila displayer

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total synnedsättning

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser taktila displayer som presenterar information från IKT-enhet (information, kommunikation och teknik) (datainformation från hjälpmedelsprogram) i punktskrift.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Att vid behov se över sitt försäkringsskydd.

Antal utrustningar

Dubbelutrustning kan bli aktuell för skolelever. 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa