241824 Manuskripthållare

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b21002.2 Måttlig nedsättning av binokulär synskärpa vid närseende
eller
b21003.2 Måttlig nedsättning av  monokulärsynskärpa vid närseende

WHO:s definition av synnedsättning: 1-3

Mål

d166 Att läsa
eller
d140 Att lära sig läsa
eller
d170 Att skriva
eller
d145 Att lära sig skriva

Anvisningar

Kan förskrivas till patient med måttlig eller svår synnedsättning för att få en god ergonomisk arbetsställning vid läsande.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa