270606 Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning: 3-5

Mål

d650 Att ta hand om hemmets föremål

Anvisningar

Avser endast produkter som är punktmärkta eller auditiva.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa