270621 Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden

Förskrivare

Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral

Kriterier

b210.4 Total nedsättning av synfunktioner

WHO:s definition av synnedsättning:2-5

Mål

e2250 Att kunna avläsa temperatur

Anvisningar

Avser endast produkter som är punktmärkta eller auditiva.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa